header

Zuidwolde

Zuidwolde wordt al genoemd in een oorkonde uit 1275. Tot 1316 waren de Zuidwoldigers aangewezen op de kerk in Ruinen. In dat jaar zorgt de Heer van Echten dat Zuidwolde een priester en een kerkgebouw krijgt. In diezelfde tijd bouwde men ook een kerkje in Koekange. Dit kwam waarschijnlijk overeen met de kerk van Zuidwolde. De kerk was gewijd aan St.Maternus.
In 1823 werd de oude kerk afgebroken en kwam op dezelfde plaats een nieuwe kerk, een zgn. Waterstaatskerk. De klokkenstoel naast de kerk werd vervangen dor een toren op de kerk.
In 1856 werd de helft van de kerk afgebroken en de twee zijvleugels er aan gebouwd.
In 1926 werd de kap van de kerk vernieuwd: de pannen werden vervangen door leien. Het torentje moest worden vergroot omdat men er een torenuurwerk in wilde aanbrengen.
De ontmoetingsruimte en vergaderruimtes achter de kerk zijn in 1988 in gebruik genomen.
In 1998 werd de binnenzijde van de kerk weer min of meer in oude staat hersteld: lambrizering weg en tochtportalen weer verkleind. Daardoor heeft de kerk weer zijn oude aanzicht en ook zijn oude klank terug.

Hervormde Kerk van Zuidwolde
www.hervormdzuidwolde.nl/

Kunstenaars

Gerda P. Elsenaar
en
Loes van Dijk

 

Regio's

Groningen / Noord Drenthe

Midden / ZO Drenthe

Overijssel en ZW Drenthe

Utrechtse Heuvelrug

Haarlem en Omstreken

Groene Hart (Zuid Holland)

Van Rotte, IJssel tot Lek

Plaats

Beilen
Berghuizen
Dalen
Hollandscheveld
Hoogeveen
Hoogeveen
Koekange
Oosterhesselen
Ruinen
Ruinerwold
Westerbork

Zuidwolde
Zweeloo

Kerk

De Stroming, Weijerdstr. 9
Gereformeerde Kerk, Berghuizen 20
Dorpskerk, Hoofdstraat 25
Herv. Kerk, Hendrik Raakweg 19
De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32
Oosterkerk, Leeuweriklaan 35
Protestantse Kerk, Kerklaan 20
Herv. Kerk, Geserweg 2
Maria Kerk, De Brink
Bartholomeuskerk, Blijdenstein 1
De Voorhof, Hoogeveenseweg 4

Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 149
Zweelerkerk, De Wheem 10

Kunstenaar

Eveline Bekkering
Marieke Smink
Marieke Geerlings en Nasima Bosma
Theun Krikke
Niesje Metselaar en Anneke van Venrooy
Sejo Slingenberg
Inger Steyn
Janny Scheerhoorn en Ton Scheerhoorn
Wia Stegeman
Janneke Hogerheijde en Loes van Dijk
Annemarie Elberse en Janneke Vos

Kirsti Hadderingh en Henk van den Bremen
Marijke Reijs

De plaatsen/kerken in alfabetische volgorde

Klik op de plaatsnamen of op de namen van de kunstenaars voor meer informatie

Klik linksboven op de plaats of op de naam van de kunstenaar
Vuur dat nooit meer dooft

Vuur heeft iets onnavolgbaars. Het is mysterieus omdat het nooit dezelfde vorm heeft. Daardoor is uitermate geschikt voor het verbeelden van het geloof in God. Als het volk van Israël door de woestijn trekt dan trekt God met hen mee in de vorm van een vuurkolom. Vuur is bijuitstek het symbool voor de presentie van de Here God. Denk maar aan het verhaal van Mozes en de brandende braamstruik. Het vuur schept afstand en ontzag. Ook op de Berg Sinaï wanneer Mozes de tien geboden krijgt openbaart God zich in vuur. God is nabij, maar het benadrukt tegelijkertijd Zijn anders-zijn. Toch is het vuur niet God zelf. Het verwijst naar Hem.

In het Pinksterverhaal komen we dit ook tegen. God is aanwezig in vurige tongen, maar Hij blijft ook verborgen. God is,net als vuur, niet te vangen. Toch is het een fenomeen dat bestaat. Zo is het geloof in God een realiteit al is het nooit te vangen door mensen. Het is ooit uit de hemel neergedaald om als een lopend vuurtje over de aarde te gaan.

 

 

 

 

 

  Geloof kun je niet aan iemand geven. Wat je wel kunt doen is het vuurtje brandend houden. Steeds weer opzoek gaan naar wat je destijds geraakt heeft. Dat kan aanstekelijk werken, waardoor iemand anders iets van de warmte ervaart die je zelf hebt ervaren. Ondanks dat God meer is dan de inspiratie in ons binnenste, gaat Hij nooit aan ons als persoon voorbij. In deze tijd van kerkverlating vragen wel eens af of dat vuur ooit zal uitdoven. We moeten ons echter realiseren dat deze brand wereldwijd is uitgebroken en nog steeds om zich heen slaat.

ds. A.B. Broekman, Zuidwolde dr.

contact:
Stichting Feest van de Geest • Openingstijden
 • Wie zijn de contactpersonen?
 • Disclaimer


 • QR-code
 • Websitebeheer
 • Organisatieboek • De landelijke stichting:

  Voorzitter ds. Henk van Veldhuizen.
  voorzitter@feestvandegeest.nl

  Secretariaat ds. Peter van Heijningen
  secretariaat@feestvandegeest.nl

  Penningmeester dhr. Sijtze Faber
  penningmeester@feestvandegeest.nl

  De website wordt beheerd door ds. Gert Smith
  Voor berichten voor de website mail: info@feestvandegeest.nl

  Openingstijden

  De volgende data zijn landelijk vastgesteld. (Kijk bij de regio's, of er uitzonderingen worden gemaakt)

  Kerken geopend van 13.00 – 17.00 uur:

   - Donderdag 10 mei (Hemelsvaartsdag)
   - Zaterdag 12 mei
   - Zondag 13 mei
   - Zaterdag 19 mei
   - Zondag 20 mei (1e Pinksterdag)
   - Maandag 21 mei (2e Pinksterdag)

   De openingstijden van de kerken voor de bezichtiging van de kunst zijn van 13.00 tot 17.00 uur met uitzondering van de tijden, waarin kerkdiensten plaats vinden.

  De organisatie is in handen van een aantal clusters in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland. Hieronder vindt u de emailadressen van de contactpersonen. Voor informatie kunt u contact opnemen met hen.
  - Groningen en Noord Drenthe,

  - Midden /ZO Drenthe,

  - Overijssel/ZW-Drenthe,

  - Utrechtse Heuvelrug,

  - Haarlem en Omstreken

  - Groene Hart (Zuid Holland)
   

  - Zoetermeer

  - Van Rotte, IJssel tot Lek,

  - Voorne-Putten

  Albert Waarsing

  Geke Koets

  Geo Hultink

  Sonja Rinsma

  Kick Bras

  Dick Knetsch
  J. de Rijke

  Dick Sonneveld

  Bernard Geise

  Rein Brand
  Ineke Zuurmond

  email: a_waarsing@hotmail.com

  email: hengkoets@hetnet.nl

  email: info@deklosse.nl

  email: sonja.rinsma@bsmail.nl

  email: kickbras@hetnet.nl

  email: fvdggroenehart@outlook.com
   

  email: daj.sonneveld@gmail.com

  email: bernard@geise.nl

  email: rein.brand@kpnplanet.nl
  email: izuurmond@kpnmail.nl

  De landelijke stichting:

  Voorzitter ds. Henk van Veldhuizen.
  voorzitter@feestvandegeest.nl

  Secretariaat ds. Peter van Heijningen
  secretariaat@feestvandegeest.nl

  Penningmeester dhr. Sijtze Faber
  penningmeester@feestvandegeest.nl

   

  De website wordt beheerd door
  ds. Gert Smith
  Voor berichten voor de website mail: info@feestvandegeest.nl

  Disclaimer

  Hoewel bij de samenstelling en het onderhouden van de inhoud van deze site wordt getracht zorgvuldig met de informatie om te gaan, bestaat de mogelijkheid, dat informatie onvolledig en/of verouderd is. De Stichting Feest van de Geest i.o. en diens medewerkers/vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor gevolgen en/of schade als gevolg van onjuiste of verouderde informatie, en ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites, waarnaar via deze site is doorgelinkt.
  De QR-code kunt u gebruiken in allerlei documentatie als verwijzing naar onze website

  Het basisontwerp van de website is gemaakt door Meinte Miedema te Stadskanaal.
  De toepassingen voor de website "Feest van de Geest" zijn gemaakt door Gert Smith. Voor het bijhouden van de website kunt u de informatie naar laatstgenoemde toesturen per email info@feestvandegeest.nl