header

Sleen

Dorpskerk in Sleen. De dorpskerk aan de Brink is in het begin van de 15e eeuw gebouwd. Aanvankelijk was het een kerk waar de Rooms Katholieke eredienst werd gehouden. Nadat in de Nederlanden door de stadhouder in 1598 de Leer van de Reformatie werd uitgeroepen tot Staatsgodsdienst werd ook Sleen Hervormd.
De Dorpskerk van Sleen staat aan de oude Heirweg van Groningen naar Coevorden. De toren, met zijn hoogte van 68 meter is de hoogste kerktoren van Drenthe. In 1867 brandde de toren door blikseminslag uit. Door geldgebrek kwam er pas in 1923 een nieuwe spits op de toren. De toren is eigendom van de gemeente Coevorden, terwijl het kerkgebouw aan de Protestantse Gemeente i.o. behoort.
In het koor van de kerk bevinden zich nog oude grafzerken. De kansel dateert uit 1668. Het doopvont is van Bentheimer zandsteen. Het dateert uit de 13e eeuw en heeft Romaanse vormen. Het orgel dateert uit 1846. In 1948 werd het geplaatst in de Dorpskerk in Sleen. Achter in het koor is in het jaar 2001 een gebrand-schilderd raam geplaatst. Het is ontworpen door de Letse glazeniers Aigars Rozins en Viesturs Berzin en heeft als thema : "De Heer is waarlijk opgestaan".

Dorpskerk, Sleen

Kunstenaar

Marion Mencke
en
Paulien Kingma

Inspiratie

ds. Hans Borst

 

Vrijdagmiddag 6 mei is de kerk niet te bezichtigen i.v.m. een begrafenis.

Regio's

Groningen / Noord Drenthe

Midden / ZO Drenthe

Overijssel en ZW Drenthe

Utrechtse Heuvelrug

Haarlem en Omstreken

Groene Hart (Zuid Holland)

Van Rotte, IJssel tot Lek

Plaats

Beilen
Berghuizen
Dalen
Hollandscheveld
Hoogeveen
Hoogeveen
Koekange
Oosterhesselen
Ruinen
Ruinerwold
Westerbork

Zuidwolde
Zweeloo

Kerk

De Stroming, Weijerdstr. 9
Gereformeerde Kerk, Berghuizen 20
Dorpskerk, Hoofdstraat 25
Herv. Kerk, Hendrik Raakweg 19
De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32
Oosterkerk, Leeuweriklaan 35
Protestantse Kerk, Kerklaan 20
Herv. Kerk, Geserweg 2
Maria Kerk, De Brink
Bartholomeuskerk, Blijdenstein 1
De Voorhof, Hoogeveenseweg 4

Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 149
Zweelerkerk, De Wheem 10

Kunstenaar

Eveline Bekkering
Marieke Smink
Marieke Geerlings en Nasima Bosma
Theun Krikke
Niesje Metselaar en Anneke van Venrooy
Sejo Slingenberg
Inger Steyn
Janny Scheerhoorn en Ton Scheerhoorn
Wia Stegeman
Janneke Hogerheijde en Loes van Dijk
Annemarie Elberse en Janneke Vos

Kirsti Hadderingh en Henk van den Bremen
Marijke Reijs

De plaatsen/kerken in alfabetische volgorde

Klik op de plaatsnamen of op de namen van de kunstenaars voor meer informatie

Klik linksboven op de plaats of op de naam van de kunstenaar
"Vrijheid van Geest" 2016 Feest van de Geest: Pinksteren, de vijftigste dag na Pasen: Het staat zo nuch-ter in de Bijbel, maar het is bijzonder getal, een heilig getal: Vijftig is zeven maal zeven plus één. Zeven is het getal van de volheid, dan is iets compleet. Zo klimmen er zeven tonen langs de toonladder omhoog. Jezus’ leerling Petrus moest van Jezus leren niet zevenmaal te vergeven, maar zeven maal zeventig maal! Zeven maal zeven plus één is vijftig! We stijgen als tonen op de toonladder even boven de aardse volheid uit. Acht gaat de menselijke maat te boven en daarmee een dag van Boven. En de Geest van Boven laat zich niet gevangen zetten in een visie of overtuiging, maar gaat er als een vuur dwars doorheen en overheen. Het is niet te doven!Vijftig dagen voor Pinksteren was het Pasen. Jezus zond zijn discipelen uit, ze-ventig in getal, naar alle windstreken, en zijn boodschap ging als een lopend vuur over de wereld. Naar een wereld waar mensen van elkaar vervreemden, elkaar uitsluiten, elkaar opsluiten, het licht in elkaars ogen doven. Maar dan is er het vuur dat nooit dooft! De Geest die mensen in beweging zet, met elkaar verbindt, mensen op adem brengt, inspireert. Om die Geest mogen we in vrijheid vragen, die Geest mogen we ontmoeten, die Geest komt onze geest te hulp als we vastzitten in het leven, in relaties, in ons contact met Boven of beneden. Het nieuwe leven dat met Pasen is begon-nen gaat door! Daar gaat het over op de vijftigste dag: Het Feest van Pinkste-ren! Zo spreekt God nog altijd voort: Zijn adem wordt stem, stem wordt woord, woord wordt mens, nieuwe mens! Een trein kan niet rijden zonder ‘vuur’, zonder dat er contact en verbinding is met de bovenleiding. En wij kunnen niet leven als we geen contact hebben met het ‘vuur’ van Boven. Door dat contact, die verbinding, kunnen we leven, geloven, vertrouwen. Dat is ‘ja’ zeggen tegen het thema: “Vrijheid van Geest!”

Ds Hans Borst, Sleen

contact:
Stichting Feest van de Geest • Openingstijden
 • Wie zijn de contactpersonen?
 • Disclaimer


 • QR-code
 • Websitebeheer
 • Organisatieboek • De landelijke stichting:

  Voorzitter ds. Henk van Veldhuizen.
  voorzitter@feestvandegeest.nl

  Secretariaat ds. Peter van Heijningen
  secretariaat@feestvandegeest.nl

  Penningmeester dhr. Sijtze Faber
  penningmeester@feestvandegeest.nl

  De website wordt beheerd door ds. Gert Smith
  Voor berichten voor de website mail: info@feestvandegeest.nl

  Openingstijden

  De volgende data zijn landelijk vastgesteld. (Kijk bij de regio's, of er uitzonderingen worden gemaakt)

  Kerken geopend van 13.00 – 17.00 uur:

   - Donderdag 10 mei (Hemelsvaartsdag)
   - Zaterdag 12 mei
   - Zondag 13 mei
   - Zaterdag 19 mei
   - Zondag 20 mei (1e Pinksterdag)
   - Maandag 21 mei (2e Pinksterdag)

   De openingstijden van de kerken voor de bezichtiging van de kunst zijn van 13.00 tot 17.00 uur met uitzondering van de tijden, waarin kerkdiensten plaats vinden.

  De organisatie is in handen van een aantal clusters in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland. Hieronder vindt u de emailadressen van de contactpersonen. Voor informatie kunt u contact opnemen met hen.
  - Groningen en Noord Drenthe,

  - Midden /ZO Drenthe,

  - Overijssel/ZW-Drenthe,

  - Utrechtse Heuvelrug,

  - Haarlem en Omstreken

  - Groene Hart (Zuid Holland)
   

  - Zoetermeer

  - Van Rotte, IJssel tot Lek,

  - Voorne-Putten

  Albert Waarsing

  Geke Koets

  Geo Hultink

  Sonja Rinsma

  Kick Bras

  Dick Knetsch
  J. de Rijke

  Dick Sonneveld

  Bernard Geise

  Rein Brand
  Ineke Zuurmond

  email: a_waarsing@hotmail.com

  email: hengkoets@hetnet.nl

  email: info@deklosse.nl

  email: sonja.rinsma@bsmail.nl

  email: kickbras@hetnet.nl

  email: fvdggroenehart@outlook.com
   

  email: daj.sonneveld@gmail.com

  email: bernard@geise.nl

  email: rein.brand@kpnplanet.nl
  email: izuurmond@kpnmail.nl

  De landelijke stichting:

  Voorzitter ds. Henk van Veldhuizen.
  voorzitter@feestvandegeest.nl

  Secretariaat ds. Peter van Heijningen
  secretariaat@feestvandegeest.nl

  Penningmeester dhr. Sijtze Faber
  penningmeester@feestvandegeest.nl

   

  De website wordt beheerd door
  ds. Gert Smith
  Voor berichten voor de website mail: info@feestvandegeest.nl

  Disclaimer

  Hoewel bij de samenstelling en het onderhouden van de inhoud van deze site wordt getracht zorgvuldig met de informatie om te gaan, bestaat de mogelijkheid, dat informatie onvolledig en/of verouderd is. De Stichting Feest van de Geest i.o. en diens medewerkers/vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor gevolgen en/of schade als gevolg van onjuiste of verouderde informatie, en ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites, waarnaar via deze site is doorgelinkt.
  De QR-code kunt u gebruiken in allerlei documentatie als verwijzing naar onze website

  Het basisontwerp van de website is gemaakt door Meinte Miedema te Stadskanaal.
  De toepassingen voor de website "Feest van de Geest" zijn gemaakt door Gert Smith. Voor het bijhouden van de website kunt u de informatie naar laatstgenoemde toesturen per email info@feestvandegeest.nl