header

Sleen

Dorpskerk in Sleen. De dorpskerk aan de Brink is in het begin van de 15e eeuw gebouwd. Aanvankelijk was het een kerk waar de Rooms Katholieke eredienst werd gehouden. Nadat in de Nederlanden door de stadhouder in 1598 de Leer van de Reformatie werd uitgeroepen tot Staatsgodsdienst werd ook Sleen Hervormd.
De Dorpskerk van Sleen staat aan de oude Heirweg van Groningen naar Coevorden. De toren, met zijn hoogte van 68 meter is de hoogste kerktoren van Drenthe. In 1867 brandde de toren door blikseminslag uit. Door geldgebrek kwam er pas in 1923 een nieuwe spits op de toren. De toren is eigendom van de gemeente Coevorden, terwijl het kerkgebouw aan de Protestantse Gemeente i.o. behoort.
In het koor van de kerk bevinden zich nog oude grafzerken. De kansel dateert uit 1668. Het doopvont is van Bentheimer zandsteen. Het dateert uit de 13e eeuw en heeft Romaanse vormen. Het orgel dateert uit 1846. In 1948 werd het geplaatst in de Dorpskerk in Sleen. Achter in het koor is in het jaar 2001 een gebrand-schilderd raam geplaatst. Het is ontworpen door de Letse glazeniers Aigars Rozins en Viesturs Berzin en heeft als thema : "De Heer is waarlijk opgestaan".

Dorpskerk, Sleen

Kunstenaar

Elvira Dik

 

Inspiratie

ds. Hans Borst

Regio's

Groningen / Noord Drenthe

Midden Drenthe

Overijssel en ZW Drenthe

Utrechtse Heuvelrug

Groene Hart (Zuid Holland)

Zoetermeer

Van Rotte, IJssel tot Lek

Voorne-Putten

Plaats

Beilen
Berghuizen
Coevorden
Emmen
Emmen
Hollandscheveld
Hoogeveen
Hoogeveen
Koekange
Nieuw Amsterdam
Oosterhesselen

Ruinen
Ruinerwold
Sleen
Smilde
Westerbork
Zuidwolde
Zuidwolde

Kerk

Stefanuskerk, Prins Bernhardstraat 12
Geref. Kerk, Berghuizen 20
Herv. Kerk
De Opgang, Mantingebrink 199
Schepershof, Het Waal 400
Herv. Kerk
Kerkboerderij, Korenstraat 43
Oosterkerk
Protestantse Kerk, Kerklaan 20
Zuiderkerkgemeente, Vaart ZZ 86
Herv. Kerk, Geserweg 2

Maria Kerk, De Brink
Herv. Kerk, Blijdenstijn 1
Herv. Kerk
Koepelkerk, Veenhoopsweg 13
De Voorhof
Herv. Kerk, Hoofdstraat 98
Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 149

Kunstenaar

Henk van den Breemen en Reijke Timmerman
Gerda Elsenaar
Cisca de Jager en Carla Veltman
Willem Kind en Inger Steyn
Piet Eisinga
Niesje Metselaar
Lydia Jonkman
Jerry Bisschop en Arie Goedhart
Wia Stegeman
Rutger Nieuwman
Wout Wachtmeester

Els de Niet
Yvonne Casander
Elvira Dik
Herman van de Poll
Wessel Bezemer
Jacob Bos en Jolande Leurink
Loes Stalpers en Jitske van der Wal

De plaatsen/kerken in alfabetische volgorde

Klik linksboven op de plaats of op de naam van de kunstenaar
VUUR DAT NOOIT MEER DOOFT...

Feest van de Geest: Pinksteren, de vijftigste dag na Pasen: Het staat zo nuch-ter in de bijbel, maar het is bijzonder getal, een heilig getal: Vijftig is zeven maal zeven + één. Zeven is het getal van de volheid, dan is iets compleet. Zo klimmen er zeven tonen langs de toonladder omhoog. Jezus' leerling Petrus moest van Jezus leren niet zevenmaal te vergeven, maar zeven maal zeventig maal! Zeven maal zeven + één is vijftig! We stijgen als tonen op de toonladder even boven de aardse volheid uit. Acht gaat de menselijke maat te boven en daarmee een dag van Boven. En de Geest van Boven laat zich niet gevangen zetten in een visie of overtuiging, maar gaat er als een vuur dwars doorheen en overheen. Het is niet te doven!Vijftig dagen geleden was het paasfeest. Hij zond zijn discipelen uit, zeventig in getal, naar alle windstreken, en zijn boodschap ging als een lopend vuur over de wereld. Naar een wereld waar mensen van elkaar vervreemden, elkaar uitsluiten, elkaar opsluiten, het licht in elkaars ogen doven. Maar dan is er het vuur dat nooit dooft! Het vuur dat mensen in beweging zet, met elkaar ver-bindt, mensen op adem brengt, inspireert. empowered. Het nieuwe leven dat met Pasen is begonnen gaat door! Daar gaat het over op de vijftigste dag: Pinksteren! Zo spreekt God nog altijd voort: Zijn adem wordt stem, stem wordt woord, woord wordt mens, nieuwe mens! Een trein kan niet rijden zonder 'vuur', zonder dat er contact en verbinding is met de bovenleiding. En wij kun-nen niet leven als we geen contact hebben met het 'vuur' van Boven. Door dat contact, die verbinding, kunnen we leven, geloven, vertrouwen. "Vuur dat nooit meer dooft". Het is een cadeau van God.

Ds Hans Borst, Sleen

contact:
Stichting Feest van de Geest
email: info@feestvandegeest.nl


 • Openingstijden
 • Wie zijn de contactpersonen?
 • Disclaimer


 • QR-code
 • Websitebeheer • Openingstijden

  Landelijk zijn de data van het Feest van de Geest als volgt vastgesteld:

  - donderdag 29 mei tot en met zondag 1 juni 2014
  - vrijdag 6 juni tot en met Pinkstermaandag 9 juni 2014

  De openingstijden van de kerken voor de bezichtiging van de kunst zijn van 12.00 tot 17.00 uur met uitzondering van de tijden, waarin kerkdiensten plaats vinden.

  De organisatie is in handen van een aantal clusters in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland. Hieronder vindt u de emailadressen van de contactpersonen. Voor informatie kunt u contact opnemen met hen.
  - Groningen en Noord Drenthe,

  - Midden Drenthe,

  - Overijssel/ZW-Drenthe,

  - Utrechtse Heuvelrug,

  - Groene Hart (Zuid Holland)
   

  - Zoetermeer
   

  - Van Rotte, IJssel tot Lek,


  - Voorne-Putten

  Albert Waarsing

  Geke Koets

  Marjan van Hal

  Simon J. Dingemanse

  Dick Knetsch
  J. de Rijke

  Dick Sonneveld
  Charlotte Kremer

  Dik Braam
  Corinne Groenendijk

  Rein Brand
  Ineke Zuurmond

  email: a_waarsing@hotmail.com

  email: hengkoets@hetnet.nl

  email: mwvanhal@xs4all.nl

  email: simondingemanse@gmail.com

  email: fvdggroenehart@outlook.com
   

  email: daj.sonneveld@gmail.com
  email: charlottekremer@hetnet.nl

  email: dikbraam@live.nl
  email: crgroenendijk@hetnet.nl

  email: rein.brand@kpnplanet.nl
  email: izuurmond@kpnmail.nl

  Disclaimer

  Hoewel bij de samenstelling en het onderhouden van de inhoud van deze site wordt getracht zorgvuldig met de informatie om te gaan, bestaat de mogelijkheid, dat informatie onvolledig en/of verouderd is. De Stichting Feest van de Geest i.o. en diens medewerkers/vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor gevolgen en/of schade als gevolg van onjuiste of verouderde informatie, en ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites, waarnaar via deze site is doorgelinkt.
  De QR-code kunt u gebruiken in allerlei documentatie als verwijzing naar onze website

  Het basisontwerp van de website is gemaakt door Meinte Miedema te Stadskanaal.
  De toepassingen voor de website "Feest van de Geest" zijn gemaakt door Gert Smith. Voor het bijhouden van de website kunt u de informatie naar laatstgenoemde toesturen per email info@feestvandegeest.nl