header

Hollandscheveld

"De geschiedenis van de Hervormde Gemeente van Hollandscheveld begint in 1757. Aan het Hollandscheveldse Opgaande komt een schoolmeester te wonen, meester Pieter Jans Steen. Onder de 18e eeuwse Drentse kerkorde was schoolmeester een kerkelijk ambt, vastgelegd in die kerkorde, al maakte hij geen deel uit van de kerkenraad. De meester voedde de kinderen op met Psalmen, Catechismus, bijbellezen en wat het geloof al niet meer bood. Waar een meester werkte, werkte de kerk, omdat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. Pieter Steen werd in 1767 oefenaar, zodat hij ook samenkomsten in de velden kon organiseren. Rond 1804 was het voor iedereen duidelijk dat als er een tweede kerk in Hoogeveen zou komen, dat die dan op de kop van het Zuideropgaande gebouwd zou moeten worden.
Het kerkgebouw is van 1851 en heeft circa 450 zitplaatsen.
Vanwege de schade door de blikseminslag in december 1999, moest het kerkgebouw aan de binnenzijde en het orgel en de toren in zijn geheel gerenoveerd worden. Als gemeente hebben wij wel gemerkt dat onze kerk een belangrijke plaats inneemt in ons dorp.

Herv. kerk van Hollandscheveld

Kunstenaar

Theun Krikke

Predikant: ds. J.M. Peschar

Aktiviteit in Herv. Kerk te Hollandscheveld.
Orgelbespeling in kerk.
10 mei en 21 mei    vanaf 13.00 u  Dolf Hovius
13 mei vanaf 13.00 u Jan Willem Pol

Middagpauze concert van het Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld
19 mei   om 13.00 u

Solozang van Lianne Koekoek   met orgelbegeleiding van ds. Hoogeveen
12 mei  tussen 15.00 u en 17.00 u

Regio's

Groningen / Noord Drenthe

Midden / ZO Drenthe

Overijssel en ZW Drenthe

Utrechtse Heuvelrug

Haarlem en Omstreken

Groene Hart (Zuid Holland)

Van Rotte, IJssel tot Lek

Plaats

Beilen
Berghuizen
Dalen
Hollandscheveld
Hoogeveen
Hoogeveen
Koekange
Oosterhesselen
Ruinen
Ruinerwold
Westerbork

Zuidwolde
Zweeloo

Kerk

De Stroming, Weijerdstr. 9
Gereformeerde Kerk, Berghuizen 20
Dorpskerk, Hoofdstraat 25
Herv. Kerk, Hendrik Raakweg 19
De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32
Oosterkerk, Leeuweriklaan 35
Protestantse Kerk, Kerklaan 20
Herv. Kerk, Geserweg 2
Maria Kerk, De Brink
Bartholomeuskerk, Blijdenstein 1
De Voorhof, Hoogeveenseweg 4

Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 149
Zweelerkerk, De Wheem 10

Kunstenaar

Eveline Bekkering
Marieke Smink
Marieke Geerlings en Nasima Bosma
Theun Krikke
Niesje Metselaar en Anneke van Venrooy
Sejo Slingenberg
Inger Steyn
Janny Scheerhoorn en Ton Scheerhoorn
Wia Stegeman
Janneke Hogerheijde en Loes van Dijk
Annemarie Elberse en Janneke Vos

Kirsti Hadderingh en Henk van den Bremen
Marijke Reijs

De plaatsen/kerken in alfabetische volgorde

Klik op de plaatsnamen of op de namen van de kunstenaars voor meer informatie

Gedachten bij het thema "Vuur dat nooit meer dooft" van ds. G. Naber - Ruinen

Een van de grote mysteries van het bestaan is "het vlammetje" dat in ieder mens brandt. Zolang wij mensen leven, heeft dit vlammetje bestaan en nooit is het er niet geweest. Dit levensvuur smeult, gloeit, fonkelt en straalt in ons en van ons af. Soms meer, soms minder, al naar gelang het wordt aangewakkerd.
Dit vuur wordt aangewakkerd door "de liefde" die ons mensen steeds opnieuw goddelijk toevalt, "sterker dan de dood" (Hooglied 8: 6)! En het wordt aangewakkerd door "de adem" die ons mensen op elk moment van ons leven wordt geschonken, liefdevol en onvanzelfsprekend, als een geschenk uit de hemel (Hand. 2). De adem wekt ons mensen tot leven (Gen. 2) en weert elke benauwdheid. Hij wakkert het vuur in ons mensen aan. Hij is er de oorzaak van dat ons menselijk bestaan niet doods blijft en de reden waarom ons leven alsmaar door kan gaan!De kerk vindt het indrukwekkend hoe gaaf de historische persoon Jezus Christus zijn leven op de geschonken adem en het vuur van de geschonken liefde heeft afgestemd en zo zelf tot een bron van adem en liefde werd. Zijn woorden en daden werken inspirerend, tot op de huidige dag. Zijn liefde en passie juist voor mensen die liefde en passie in hun leven ontberen, is ongekend. In de ruimte van zijn leven, doen en laten en spreken, "re-creëren" mensen, letterlijk! Zij worden "herschapen", voelen zich op de een of andere manier herboren, komen opnieuw tot leven! Hun "vlammetje" dat soms al haast dreigde te bezwijken, dooft niet verder, maar welt vurig op.
De kerk als gebouw wil ruimte bieden aan dit alles. Wil niets liever dan het vlammetje dat in mensen brandt, koesteren en beschermen, beleven en vieren en aanwakkeren, een veilig thuis bieden, met openingen naar buiten.
contact:
Stichting Feest van de Geest • Openingstijden
 • Wie zijn de contactpersonen?
 • Disclaimer


 • QR-code
 • Websitebeheer
 • Organisatieboek • De landelijke stichting:

  Voorzitter ds. Henk van Veldhuizen.
  voorzitter@feestvandegeest.nl

  Secretariaat ds. Peter van Heijningen
  secretariaat@feestvandegeest.nl

  Penningmeester dhr. Sijtze Faber
  penningmeester@feestvandegeest.nl

  De website wordt beheerd door ds. Gert Smith
  Voor berichten voor de website mail: info@feestvandegeest.nl

  Openingstijden

  De volgende data zijn landelijk vastgesteld. (Kijk bij de regio's, of er uitzonderingen worden gemaakt)

  Kerken geopend van 13.00 – 17.00 uur:

   - Donderdag 10 mei (Hemelsvaartsdag)
   - Zaterdag 12 mei
   - Zondag 13 mei
   - Zaterdag 19 mei
   - Zondag 20 mei (1e Pinksterdag)
   - Maandag 21 mei (2e Pinksterdag)

   De openingstijden van de kerken voor de bezichtiging van de kunst zijn van 13.00 tot 17.00 uur met uitzondering van de tijden, waarin kerkdiensten plaats vinden.

  De organisatie is in handen van een aantal clusters in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland. Hieronder vindt u de emailadressen van de contactpersonen. Voor informatie kunt u contact opnemen met hen.
  - Groningen en Noord Drenthe,

  - Midden /ZO Drenthe,

  - Overijssel/ZW-Drenthe,

  - Utrechtse Heuvelrug,

  - Haarlem en Omstreken

  - Groene Hart (Zuid Holland)
   

  - Zoetermeer

  - Van Rotte, IJssel tot Lek,

  - Voorne-Putten

  Albert Waarsing

  Geke Koets

  Geo Hultink

  Sonja Rinsma

  Kick Bras

  Dick Knetsch
  J. de Rijke

  Dick Sonneveld

  Bernard Geise

  Rein Brand
  Ineke Zuurmond

  email: a_waarsing@hotmail.com

  email: hengkoets@hetnet.nl

  email: info@deklosse.nl

  email: sonja.rinsma@bsmail.nl

  email: kickbras@hetnet.nl

  email: fvdggroenehart@outlook.com
   

  email: daj.sonneveld@gmail.com

  email: bernard@geise.nl

  email: rein.brand@kpnplanet.nl
  email: izuurmond@kpnmail.nl

  De landelijke stichting:

  Voorzitter ds. Henk van Veldhuizen.
  voorzitter@feestvandegeest.nl

  Secretariaat ds. Peter van Heijningen
  secretariaat@feestvandegeest.nl

  Penningmeester dhr. Sijtze Faber
  penningmeester@feestvandegeest.nl

   

  De website wordt beheerd door
  ds. Gert Smith
  Voor berichten voor de website mail: info@feestvandegeest.nl

  Disclaimer

  Hoewel bij de samenstelling en het onderhouden van de inhoud van deze site wordt getracht zorgvuldig met de informatie om te gaan, bestaat de mogelijkheid, dat informatie onvolledig en/of verouderd is. De Stichting Feest van de Geest i.o. en diens medewerkers/vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor gevolgen en/of schade als gevolg van onjuiste of verouderde informatie, en ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites, waarnaar via deze site is doorgelinkt.
  De QR-code kunt u gebruiken in allerlei documentatie als verwijzing naar onze website

  Het basisontwerp van de website is gemaakt door Meinte Miedema te Stadskanaal.
  De toepassingen voor de website "Feest van de Geest" zijn gemaakt door Gert Smith. Voor het bijhouden van de website kunt u de informatie naar laatstgenoemde toesturen per email info@feestvandegeest.nl