header

Anloo

De kerk dankt zijn naam aan Magnus, bisschop van Trani (Italië). De bisschop werd na zijn marteldood heilig verklaard. Zijn sterfdag wordt op 19 augustus herdacht.

Het schip van de kerk is in het begin van de 11e eeuw opgetrokken uit tufsteen, een zachte vulkanische steensoort uit de Rijnstreek van Duitsland. Eind 11e eeuw werd de toren gebouwd. De trapgevels en de dakruiter zijn later ter verfraaiing aangebracht. De bouwstijl van schip en toren is Romaans.

Het huidige koor verving in de 14e eeuw een apsis. De bouwstijl van het koor noemt men wel Romano-Gotisch. Het koor is gebouwd van rode baksteen. Er zijn prachtig gemetselde kruisribgewelven te zien.

Magnuskerk te Anloo


Voor meer nieuws over Rondom Magnus zie www.rondommagnus.nl/

Kunstenaars

Kees en Alie Evertse

 

Inspiratie

da. Gonny de Boer

Regio's

Groningen / Noord Drenthe

Midden / ZO Drenthe

Overijssel en ZW Drenthe

Utrechtse Heuvelrug

Haarlem en Omstreken

Groene Hart (Zuid Holland)

Van Rotte, IJssel tot Lek

Plaats

Anloo
Appingedam
Appingedam
Borger
Den Andel
Garmerwolde
Haren
Harkstede
Kolham
Noordbroek
Noordlaren

Rolde
Schildwolde
Slochteren

Ten Boer
Thesinge
Tjamsweer
Uithuizen
Vries
Winsum-Halfambt
Zuidlaren

Kerk

Magnuskerk, Kerkbrink 1
Geref. Kerk Vrijgemaakt, Dijkstraat 32
Nicolaikerk, Wijkstraat 32
Goede Herder Kerk, Hoofdstraat 9
De Streekweg 34
Hervormde Kerk, Dorpsweg 69
Dorpskerk, Rijksstraatweg 188
de Graankorrel, Hoofdweg 63
Hervormde Kerk, Hoofdweg 44
Kerk, Hoofdweg 129
Bartholomeuskerk, Lageweg 8

Jacobuskerk Kerkbrink 5
Kerk, Hoofdweg 125
ProtestantseKerk, Hoofdweg 108

Kloosterkerk, Kerkpad 3
Kloosterkerk, Kapelstraat 2
Hervormde Kerk Tjamsweersterweg 21
Jacobikerk, Hoofdstraat Oost 2
Bonifatiuskerk Brink 3
Centrumkerk, Hoofdstraat W 36
Dorpskerk, Kerkbrink 3

Kunstenaar

Kees en Alie Evertse
Peter Tholen
Anneliet van Beelen en Hans La Hey
Andrijana Martinovic
Alette de Groot
Sonja de Ridder
Sophia de Vries
Kristianne Tummers
Eske Koetje
Peter Tholen
Sophia Heeres

Karen van Dooren en Josette lenders
Wilma Drooger en Evelyn van Oosterhout
Marlies Hulzebos, Sander Wiersma en
Esse van der Molen
Annewil Jansen
Joke Schepers
Josefien Alkema
Ina Fekken
Karin Elema
Marlies Bosch en Mary Velthoen
Peter Dijk

De plaatsen/kerken in alfabetische volgorde

Klik op de plaatsnamen of op de namen van de kunstenaars voor meer informatieInspiratie

Feest van de Geest 2016
Vrijheid van Geest

Wat komt het eerst bij mij op als ik denk aan het thema ‘Vrijheid van Geest’? In eerste instantie eigenlijk niet zoveel, omdat het allebei nogal abstracte termen zijn: vrijheid en geest. Je kunt er eindeloos over filosoferen wat die termen nu eigenlijk betekenen – wat is eigenlijk vrijheid en wat bedoelen we met Geest? - maar dan wordt het al gauw een heel abstract verhaal.

Ik wil jullie een paar teksten uit de bijbel voorleggen die naar mijn idee raken aan het thema Vrijheid van Geest. Over elk van die teksten zou een hele preek te houden zijn, maar dat wil ik nu niet doen. Ik wil een drietal korte teksten noemen, en een paar eerste gedachten en associaties daarover met jullie delen. Zo begin ik ook het maken van een preek: eerst maar eens een paar losse ideeën opschrijven die boven komen naar aanleiding van de tekst. Het wordt dus geen mooi afgerond verhaal, maar meer een paar schetslijnen, waar jullie misschien op verder kunnen borduren, of schilderen, of wat je ook maar doet.

De eerste tekst staat in het evangelie van Johannes (Joh. 3:8). Jezus voert daar een gesprek met de farizeeër Nicodemus. Een farizeeër is een joodse wetgeleerde, een soort theoloog. Midden in de nacht gaat hij naar Jezus toe om met hem een diepzinnig gesprek te voeren over het geloof. Jezus heeft het in dat gesprek over ‘opnieuw geboren worden’. Hij wil Nicodemus duidelijk maken dat het geloof niet draait om wetten en regels waaraan je je hebt te houden, en die je zo goed mogelijk moet kennen en onthouden, maar dat het geloof verandering en beweging met zich mee brengt. Geloven gaat niet over het volgen van starre regels die voor altijd vastliggen, maar over het steeds opnieuw zoeken naar licht in het duister. En dan spreekt hij de volgende zin uit: “De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.”

Ik vind dat een prachtige zin, die heel veel associaties kan oproepen. Het beeld van de wind spreekt me aan: onzichtbaar en ongrijpbaar, maar het is er wel. Zo zou ik ook het liefst over God spreken: niet als een God die ergens bestaat, zoals wij mensen of de dingen om ons heen bestaan. Maar over een God die gebeurt, die als de wind ons leven open waait, die bevrijding brengt waar het leven star en statisch, dor en doods is geworden. Zoals het staat in een gebed dat we uitspreken bij de viering van het avondmaal: “Want als kracht van omhoog, vuur in onze koude, stem uit de stilte, als leven voor doden zijt Gij in ons midden gedaald.”

De tweede tekst die bij mij bovenkwam komt uit een brief van Paulus aan de beginnende gemeente van Korinthe (2 Korintiërs 3:1-6). Hij spreekt daarin de gemeente rechtstreeks aan: U bent zelf onze aanbevelingsbrief, in ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen: u bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in het hart van mensen. Dit vertrouwen kunnen wij dankzij Christus tegenover God uitspreken. Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken we aan God. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

Die laatste zin, daar gaat het me vooral om. Ik vind dat een belangrijke zin in een tijd waarin religie/geloof vaak al gauw wordt geassocieerd met fundamentalisme. Niet alleen in de Islam, maar ook in het christendom zitten krachtige fundamentalistische stromingen, die er van overtuigd zijn het gelijk aan hun kant te hebben, en daarmee een oordeel vellen over iedereen die hun geloof niet deelt. Mensen kunnen elkaar met bijbel en koran om de oren slaan; ze gebruiken de heilige boeken als een encyclopedie van bewijzen voor hun eigen gelijk en ze beknotten de vrijheid van anderen.

Paulus stelt daar tegenover dat het geloof niet om vastgelegde wetten en regels gaat, maar om de harten van mensen: om liefde. Het woord van God is niet in steen gebeiteld, maar mensen kunnen een brief zijn van God. Zijn uitspraak schept de ruimte om zelf op zoek te gaan naar de droom die achter de geschreven teksten schuil gaat: de droom van het goede leven waarin mensen tot hun recht komen. Hij verzet zich tegen een religie die zich opsluit in zekerheden en extreme standpunten. Niet om de letter, maar om de Geest gaat het. Het aardige is dat ik een vergelijkbare uitspraak vond van een moslim, de Egyptische islamoloog Nasr Abu Zayd. Hij moest vluchten van Caïro naar Nederland, omdat zijn geloof hem te dierbaar was om het over te laten aan de grootste schreeuwers. Hij verzette zich tegen een orthodoxie die de geest achter de letter vergeet. Hij zei: ‘Religie is niet de absolute waarheid van de dode letter. Religie is steeds opnieuw de betekenis te ontdekken van traditie, in steeds veranderende omstandigheden.’

Een laatste tekst, die ook uit een van de brieven van Paulus komt, ditmaal gericht tot de gemeente van Galatië (Galaten 5:13) Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’

De laatste tijd gaat het vaak over vrijheid. Na aanslagen zoals die in Parijs, heerst het gevoel dat onze vrijheid op het spel staat. De vrijheid die we hier in het westen hebben om te denken en te schrijven wat we willen, en om te zijn wie we willen zijn. De vrijheid van meningsuiting hebben we hoog in het vaandel staan. Maar hoe ga je daar mee om wanneer meningen botsen? En betekent dat ook dat je de vrijheid hebt om anderen te beledigen? Dat zijn lastige vragen.

Soms bekruipt me het gevoel dat in onze samenleving vrijheid wel heel erg wordt ingevuld als ieder voor zich: je moet doen wat je niet laten kunt zolang je mij er maar niet mee lastig valt. Het is een puur individuele opvatting van vrijheid. Begrijp me goed; ik vind het belangrijk dat individuen zich kunnen ontwikkelen, dat mijn kinderen zelfstandig leren denken, dat mensen zich op allerlei manieren kunnen uiten. Ik ben blij dat ik in een vrij land woon en leef. Maar vrijheid kan ook een heel leeg begrip worden, als het alleen maar vrijheid blijheid betekent. De tekst van Paulus geeft daar wat mij betreft daar een waardevolle correctie op: je bent als mensen geroepen om vrij te zijn, maar je bent dat niet los van anderen. In vrijheid dien je niet alleen jezelf, maar ook de mensen om je heen. Vrijheid in verbondenheid, zou je het kunnen noemen.

Dat waren een paar teksten, en een paar losse gedachten daarbij. Misschien voor jullie een aanzet om op door te denken en te associëren, en daar beeldend iets mee te doen.

da. Gonny de Boer, Anloo

contact:
Stichting Feest van de Geest • Openingstijden
 • Wie zijn de contactpersonen?
 • Disclaimer


 • QR-code
 • Websitebeheer
 • Organisatieboek • De landelijke stichting:

  Voorzitter ds. Henk van Veldhuizen.
  voorzitter@feestvandegeest.nl

  Secretariaat ds. Peter van Heijningen
  secretariaat@feestvandegeest.nl

  Penningmeester dhr. Sijtze Faber
  penningmeester@feestvandegeest.nl

  De website wordt beheerd door ds. Gert Smith
  Voor berichten voor de website mail: info@feestvandegeest.nl

  Openingstijden

  De volgende data zijn landelijk vastgesteld. (Kijk bij de regio's, of er uitzonderingen worden gemaakt)

  Kerken geopend van 13.00 – 17.00 uur:

   - Donderdag 10 mei (Hemelsvaartsdag)
   - Zaterdag 12 mei
   - Zondag 13 mei
   - Zaterdag 19 mei
   - Zondag 20 mei (1e Pinksterdag)
   - Maandag 21 mei (2e Pinksterdag)

   De openingstijden van de kerken voor de bezichtiging van de kunst zijn van 13.00 tot 17.00 uur met uitzondering van de tijden, waarin kerkdiensten plaats vinden.

  De organisatie is in handen van een aantal clusters in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland. Hieronder vindt u de emailadressen van de contactpersonen. Voor informatie kunt u contact opnemen met hen.
  - Groningen en Noord Drenthe,

  - Midden /ZO Drenthe,

  - Overijssel/ZW-Drenthe,

  - Utrechtse Heuvelrug,

  - Haarlem en Omstreken

  - Groene Hart (Zuid Holland)
   

  - Zoetermeer

  - Van Rotte, IJssel tot Lek,

  - Voorne-Putten

  Albert Waarsing

  Geke Koets

  Geo Hultink

  Sonja Rinsma

  Kick Bras

  Dick Knetsch
  J. de Rijke

  Dick Sonneveld

  Bernard Geise

  Rein Brand
  Ineke Zuurmond

  email: a_waarsing@hotmail.com

  email: hengkoets@hetnet.nl

  email: info@deklosse.nl

  email: sonja.rinsma@bsmail.nl

  email: kickbras@hetnet.nl

  email: fvdggroenehart@outlook.com
   

  email: daj.sonneveld@gmail.com

  email: bernard@geise.nl

  email: rein.brand@kpnplanet.nl
  email: izuurmond@kpnmail.nl

  De landelijke stichting:

  Voorzitter ds. Henk van Veldhuizen.
  voorzitter@feestvandegeest.nl

  Secretariaat ds. Peter van Heijningen
  secretariaat@feestvandegeest.nl

  Penningmeester dhr. Sijtze Faber
  penningmeester@feestvandegeest.nl

   

  De website wordt beheerd door
  ds. Gert Smith
  Voor berichten voor de website mail: info@feestvandegeest.nl

  Disclaimer

  Hoewel bij de samenstelling en het onderhouden van de inhoud van deze site wordt getracht zorgvuldig met de informatie om te gaan, bestaat de mogelijkheid, dat informatie onvolledig en/of verouderd is. De Stichting Feest van de Geest i.o. en diens medewerkers/vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor gevolgen en/of schade als gevolg van onjuiste of verouderde informatie, en ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites, waarnaar via deze site is doorgelinkt.
  De QR-code kunt u gebruiken in allerlei documentatie als verwijzing naar onze website

  Het basisontwerp van de website is gemaakt door Meinte Miedema te Stadskanaal.
  De toepassingen voor de website "Feest van de Geest" zijn gemaakt door Gert Smith. Voor het bijhouden van de website kunt u de informatie naar laatstgenoemde toesturen per email info@feestvandegeest.nl